Klage på kontroll -avgift/sanksjon

Klage på kontroll -avgift/sanksjon

Før du klager bør du gå igjennom sjekklisten nedenfor: 

Husk å legge ved kopi av eventuell parkeringsbillett og/eller annen dokumentasjon.

Pkt 1 Parkeringsselskap

  Kontroller at kontroll-avgift/sanksjon er

  utstedt av Q-Park AS

 

 

Pkt 2 Ileggelsesgrunn

  Kontroller hva som er årsaken 

  til at kontrollavgiften er utstedt


Pkt 3 Kontr. avgifts/sanksjons nr.

  Merk deg kontroll-avgifts/sanksjons 

  -nummeret. Dette er nummeret du 

  må referere til i forbindelse med din

  klage.


Pkt 4 Tilleggsinfo

  Eventuell tilleggsinformasjon vil gi deg 

  nærmere forklaring på hva som er 

  årsaken til utstedelsen.

Send klage

  

 
Du kan sende inn en skriftlig  klage ved å benytte vårt online klageskjema.


Send klage >