Nytteløse klager

Nytteløse klager

Kontrollavgiften kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved stans eller parkering i strid med vilkårene for plassen, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av avgiften.

 

Parkeringsklagenemnda har avgjort mange sakstyper i sine tidligere vedtak.

Det finnes derfor noen saker det er nytteløst å klage over:

 

 • Parkering for forflytningshemmede - ikke gratis på private plasser
 • Overskridelse av maks p-tid
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt
 • Ikke synlig billett
  Det nytter ikke å klage på en kontrollavgift hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten.
 • Rimelig frist - veksling
  Det gis ikke tid til veksling.
 • Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil
  Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har lagt en lapp i frontruta med beskjed om feilen eller ringt parkeringsoperatøren og varslet slik som standardvilkårene § 4 krever, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område.

 • Utløpt billett
  Klager som begrunnes med at man finner det urimelig å bli ilagt kontrollavgift fordi man kun var noen minutter for sen, gis ikke medhold. Man har ingen ”rimelig frist” jfr. standardvilkårene pkt. 4.4 til å betale eller sette seg inn i parkeringsvilkårene ved fornying av billett.

 

http://www.parkeringsklagenemnda.no/ finner du oppdatert liste over saker hvor du ikke vil få medhold ved en klage.

Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg