PKN


Når en klage på en ilagt kontrollavgift er endelig avslått av Q-Park, har du anledning til å klage saken videre inn til Parkeringsklagenemnda. Informasjon om klagefrist og hvordan en går frem for å klage står i avslagsbrevet du har mottatt av Q-Park.www.pknemnda.no


Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg