Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Her er en liste over noen av våre mest stilte spørsmål.


«Hvorfor har jeg fått kontrollavgift?»

Kontrollavgiften brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene som gjelder på området. Parkeringsvilkårene kommer klart frem av skiltingen på stedet og fører plikter å gjøre seg kjent med disse ved parkering. Beløpet på en eventuell kontrollavgift er også opplyst på skilt på stedet.

 

«Hvordan kan jeg klage på kontrollavgiften?»

Dersom du har innsigelser en kontrollavgift du har blitt ilagt av Q-Park kan du sende en skriftlig klage til oss innen 3 uker fra datoen kontrollavgiften ble ilagt. Du kan registrere din klage på vår klageweb. Gå inn på «Jeg ønsker å klage!»

 

«Får betjentene provisjon?»

Betjentene har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver. De jobber ikke på provisjon.

 

«Kan jeg stå parkert på Q-Park sine områder uten billett hvis jeg har HC bevis?»

Av standardvilkårene for privat parkeringsregulering fremgår følgende: "Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst. Disse vilkårene er tilgjengelige på www.parkeringsklagenemnda.no. Det skal fremgå av skilt ved innkjøringen eller på den spesifikke plassen hvilke bestemmelser som gjelder på det aktuelle området. Dersom det ikke står på skilt at en kan parkere uten å løse billett skal en følge de øvrige bestemmelsene som kommer frem av skiltingen.

 

«Hvordan skal jeg som kjører MC/moped forholde meg til parkering på Q-Park sine områder?»

Ved parkering på Q-Park sine områder skal MC parkeres etter gjeldende regler på området. Det skal parkeres innenfor oppmerkede felt/ på anvist plass og det skal løses billett som plasseres synlig på kjøretøyet for kontroll. Det er mulig å fremskaffe ulike billettholdere som er tilpasset motorsykkel. . I tillegg kan de fleste parkeringsoperatører i dag tilby betaling med ulike mobiltelefonløsninger og lanserer nå også "parkerings-apper".

 

Videre vil vi også anbefale bruk av parkeringshus med bomanlegg. Der betales det ved utkjøring og det er ikke krav til å feste dokumentasjon på kjøretøyet.

 

«Hvor lang tid får jeg til å veksle før jeg må betale avgift på automaten?»

Ved parkering på avgiftsbelagt område skal betaling skje med det samme en har parkert og gjort seg kjent med parkeringsbestemmelsene. Eventuell veksling skal derfor skje før parkeringen finner sted. 3 minutters regelen som er nedfelt i standardvilkårene betyr ikke at du har tre minutter til å veksle, men at betjenten ikke kan starte kontrollen på området før 3 minutter etter sin ankomst området.


Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg