Pressehenvendelser

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser kan rettes til:

Kjetil Bratseth

Markedsdirektør

T. 930 54 303

E. kjetil.bratseth@q-park.no


Kine Lørdal

Kontroll direktør

T. 922 03 478

E. kine.lordal@q-park.no