Overgang til RFID kort

Overgang til RFID kort

Innen kort tid vil vi installere nytt parkeringsteknisk utstyr/lesere i våre bomanlegg. Dette skyldes utgående teknologi og overgang til såkalte RFID kort. Som et resultat av dette må alle abonnementskunder få nye kort. Vi vil sende ut brev til alle abonnementskunder og faste brukere med informasjon om dette. Gamle kort må returneres til Q-Park så raskt nye kort kan benyttes.
Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg