Hønefoss

Telegrafalléen 2

Hønefoss
Telegrafalléen 2
Holmboesgate 7 3510 Hønefoss
QR-Code
178 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser 178
Plasser for forflytningshemmede 0
Ladepunkter / Ladbar motorvogn 0
Gjennomkjøringshøyde (i meter)

Korttidstakst
Prisintervall NOK 7,00 /påbegynte 15 minutter

Dag Innkjøring Utkjøring
Mandag - Søndag 24-7 24-7

Kontantbetaling
Kortbetaling
Mobilbetaling
Mobildekning

Cash
Visa
Mastercard
Circle K
Shell card
EasyPark

Parkeringsanlegg i nærheten

Online betalingsmidler
Visa
Mastercard