Personvernerklæring

Hvilke opplysninger registrerer med ditt besøk på q-park.no?

Innledning

Q-Park skal sikre at personvernet ditt ivaretas.  Q-Park ønsker å gi best mulig service til sine kunder.  Som et ledd i Q-Parks virksomhet må vi behandle personopplysninger.  Det er viktig for deg å vite at Q-Park gjør sitt for å håndtere dine personopplysninger korrekt og trygt. 

Dine personopplysninger

EUs Personvernforordning (GDPR) gir enkeltpersoner rettigheter når det gjelder egne personopplysninger.  Q-Park respekterer dine rettigheter og vil i dette dokumentet forklare hvordan vi sikrer at du kan utøve dine rettigheter til dine personopplysninger.

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysninger som Q-Park behandler om deg og rett til å få vite hvordan personopplysningene behandles
 • Dersom noen av personopplysningene vi har om deg er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kontakte Q-Park for å få informasjonen korrigert og/eller supplert.
 • Du har rett til å be om at Q-Park sletter data som ikke lenger er nødvendig i forbindelse med formålet opplysningene ble samlet inn eller på annen måte behandlet.
 • Du kan også be om at Q-Park begrenser bruken av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å motsette deg at opplysningene dine behandles hvis dine opplysninger benyttes til direkte markedsføring.
 • Du kan også rette en henvendelse til Datatilsynet hvis du har spørsmål om hvordan Q-Park behandler dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss via vår e-postadresse:kundeservice@q-park.no

For ytterligere informasjon om personvernforordningen, se hjemmesiden EU GDPR webside.


Innsamling og behandling av dine personopplysninger 

Q-Park samler inn og behandler personopplysninger for å drive sin parkeringsvirksomhet effektivt, sikre sikkerhet av våre lokaler og for å gi deg best mulig opplevelse med hensyn til våre produkter og tjenester. Vi gjør det ved å bruke videoovervåking for å forhindre tyveri og hærverk, ved utstedelse av kontrollgebyr, for å gi optimal service og støtte operasjonsprosessen.

Videre behandler vi personopplysninger om deg som du oppgir til oss ved å opprettelse av online-konto, foretar kjøp, inngår en kontrakt, når du kontakter Q-Park for støtte eller innleverer en klage på et kontrollgebyr utstedt av oss. 

Personopplysninger vi behandler kan bestå av:

 • Kontaktdetaljer (fullt navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer, e-postadresse og tittel)
 • Bankkonto detaljer
 • Kredittkort opplysninger
 • Bilregistreringsnummer
 • Fotografier (for forbud mot generell parkeringsplass)
 • Nærmere opplysninger om ulovlig eller upassende oppførsel i forhold til et forbud som følge av slik adferd
 • Dato og fødested
 • Start og sluttdato for advarsel/forbud mot ulovlig tilgang
 • Plasseringsdetaljer
 • Videoopptak
 • Vandelsattest
 • Personal data (jobbytelse, intervjuer, lønn, administrasjon, sykefravær osv.)
 • Data i forbindelse med et følge- og sporingssystem for firmabiler
 • Signaturer

 

Vi kan dele dine personopplysninger med leverandører som arbeider på våre vegne eller med tredjepart når dette er kreves ved lov eller i forbindelse med en rettslig prosess eller rettslig forpliktelse, for eksempel til politiet, skattemyndigheten eller andre myndigheter.  Vi kan også innhente opplysninger fra skattemyndighetene for å behandle et kontrollgebyr.

Vi lagrer personopplysningene i samsvar med de tidsperiodene som er angitt i Q-Parks regler for datalagring.  

 

Videreformidling av personopplysninger til tredjepart

Q-Park kan dele personalopplysninger med tredjeparter i henhold til gjeldende lover og regler vedrørende vandel (f.eks. fordi Q-Park er rettslig forpliktet).

Bruk av Q-Parks nettside   
            

Cookies/informasjonskapsler

Q-Park benytter cookies/informasjonskapsler for å måle antall besøkende på vårt nettsted.  Hvis du ikke ønsker at vi skal registrere ditt besøk, kan du deaktivere cookies/informasjonskapsler i nettleseren din.  Deaktivering av cookies/informasjonskapsler kan føre til at brukeropplevelsen på nettstedet vårt og bruk av våre tjenester begrenses.

Hva er cookies/informasjonskapsler?

Cookies/informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen eller mobilen din når du besøker en nettside.  Neste gang du besøker samme nettside, kan nettsiden få tilgang til informasjonen i denne filen, slik at den kan gjenkjenne datamaskinen eller mobilenheten for å levere skreddersydd innhold.

Hvorfor benytter Q-Park cookies/informasjonskapsler?

En velfungerende nettside

Cookies/informasjonskapsler sikrer at nettsiden fungerer som den skal.  Ved for eksempel å benytte cookies/informasjonskapsler betyr det at når du besøker nettsiden igjen, trenger du ikke skrive inn samme informasjon gjentatte ganger eller motta det mer enn en gang. Ved å godta cookies/informasjonskapsler gjør du ditt besøk til nettsiden enklere.

Forbedring av nettsiden

Vi benytter cookies/informasjonskapsler for å forbedre vår nettside.  Vi samler inn visse standardopplysninger som din nettleser sender til ethvert nettsted du besøker.  Denne informasjonen forteller oss hvilke deler av nettsiden som besøkes ofte og hvilke deler som nesten aldri blir sett på.  Vi kan da sørge for at informasjonen som ofte er søkt er lett å finne.

Alle våre nettsider er ordentlig sikret.  Cookiene/informasjonskapslene vi benytter utgjør ingen fare for din datamaskin eller mobilenhet.

Hvilke cookies/informasjonskapsler benyttes av Q-Park?

Sporingscookies/-informasjonskapsler

Sporingscookies/-informasjonskapsler er plassert på din datamaskin eller mobilenheten av vår webside slik at vi kan kjenne igjen din maskin neste gang du besøker siden.  Det er to typer av sporingskapsler: midlertidige informasjonskapsler/ cookies og faste informasjonskapsler/cookies.  Sesjonscookies/informasjonskapsler gjør det mulig for oss å se hvilke deler av nettsiden ble besøkt av din maskin ved et besøk.  Faste cookies/informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne din datamaskin eller mobilenhet når du besøker vår nettside neste gang.

Analytics

Cookies/informasjonskapsler blir plassert via vår nettside av selskapene AddThis og Google.  Vi benytter disse cookies/informasjonskapslene for å få innblikk i hvordan nettsiden vår brukes, slik at vi kan forbedre denne. Google anonymiserer Din IP-adresse.

Sosialemedier knapper

Du vil finne knapper for å dele våre nettsider på Google+, Facebook, LinkedIn og Twitter.  Disse knappene bruker kodedeler fra disse sosiale medier.  Denne koden etterlater cookies/informasjonskapsler på din datamaskin.  Vi har ingen innflytelse på denne prosessen.

Innsyn, rettelser og sletting

Du kan be Q-Park om innsyn om i dine personopplysninger som er eller har blitt behandlet av oss.  Q-Park vil gi en slik oversikt innen 4 uker.  Dersom dataene er utdaterte, ufullstendige eller ikke korrekte, kan du be Q-Park skriftlig om å rette eller slette dataen.

Endringer

Q-Parks nettside, produkter og tjenester som tilbys er stadig under utvikling.  Fra tid til annen vil denne teksten bli vurdert og justert for å gjenspeile denne utviklingen.  Endringer vil også bli gjort i for å være oppdatert i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Som besøkende på nettsiden anbefaler Q-Park deg å regelmessig sjekke personvernerklæringen for å holde deg oppdatert med Q-Parks til enhver tid gjeldende personvernerklæring.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Q-Park beskytter dine personopplysninger ved å benytte hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som skaper et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen.  Q-Park gir også opplæring til sine ansatte i personvern og de grunnleggende prinsippene for at vi skal kun ta den riktige avgjørelsen i forbindelse med behandling av dine data.  Q-Park begrenser tilgangen til personopplysninger på en "need-to-know" basis.

Endringer og oppdateringer

Vi kan endre vår personvernerklæring fra tid til annen.  Selv om Q-Park ønsker å holde deg oppdatert om endringer i vår personvernerklæring, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer uten å varsle deg. 

Personvern e-post

Q-Park har jobbet med å utvikle interne retningslinjer, beskytte personopplysninger, øke kunnskapen og å svare på spørsmål relater til personvern og Q-Parks innsamling og bruk av personopplysninger.  Q-Park har også utnevnt en ansvarlig for behandling av personopplysninger i virksomheten og har etablert en e-postadresse for personvern som du kan kontakte om du skulle ønske å sende en klage eller utøve en av dine rettigheter ifm personvern.

Q-Park AS

Ole Deviks vei 6C

0666 Oslo

kundeservice@q-park.no

Please wait
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard