Q-Park abonnementskort Natt+Helg

Q-Park abonnementskort Natt+Helg

Med Q-Park Abonnementskort Natt+Helg, kan du kjøre inn og ut mandag - fredag kl 16.00 - 08.00 samt hele døgnet på lørdager og helligdager.

Fordeler
  • Du har alltid en parkeringsplass utenom normal arbeidstid
  • Ett av våre rimeligeste parkeringsprodukter

  • Mindre sjanse for innbrudd og skader på ditt kjøretøy
Hvordan fungerer det?
  • Ditt abonnementskort fungerer som adgangskort. Adgang oppnås ved å holde kortet opp foran søylen ved inn og utkjøring. Kortet fungerer også som adgangskort når du ankommer P-huset til fots.
  • Leier du p-plass uten bomanlegg får du P-bevis tilsendt etter valgt faktureringsperiode. P-beviset må plasseres godt synlig i frontruten for kontroll.


Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg