R&D

R&D

Q-Park har sin egen R&D gruppe. Våre prosjektteam består av trafikk, business og utbyggingsspesialister som sammen utvikler skreddersydde opplegg innenfor parkering. Arbeid omhandler 4 spesifikke områder:


Trafikk og parkeringsanalyser

Q-Park undersøker hvordan målet med kundens besøk påvirker kundens parkeringsmønster.

 

For eksempel vil våre researchere utvikle en parkeringsforecast modell som vil fortelle hvor mange parkeringsplasser en by trenger, og den beste plasseringen for disse anleggene basert på geografisk informasjon. I tillegg blir resultatene av undersøkelsene brukt til å utvikle nye produkter og tjenester.

_

_

_

Nye produkter og tjenester
Enten våre produkter er av teknisk art eller basert på innovative service konsepter, er Q-Parks nye produkter kundeorientert og designet for å møte markedets behov.
Fremtidsstudier

Q-Park lager fremtidsrettede studier og analyser for fremtidige investorer for å finne ut hvor vidt et anlegg kan drives økonomisk.

 

 
Fornøyde kunder
For å optimalisere kvaliteten på våre tjenester, gjennomfører vi stadig kundeundersøkelser. På denne måten vet Q-Park om kundene er tilfredse eller om vi trenger å forbedre oss på visse områder.
Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg