Produktplassering

Produktplassering


Bruk muligheten til å markedsføre ditt produkt i våre P-Hus. Parkeringsanlegg er et ideelt sted for markedsføring da vi har mange besøkende og lite ”støy” som tar oppmerksomheten vekk fra budskapet ditt. Ved å markedsføre nær trappeoppganger og betalingsautomater vil du nå mange potensielle kunder.
 
For mer informasjon kontakt oss:
 
Q-Park Norge A/S
Ole Deviks vei 2
Postboks 6514 Etterstad
NO-0606 Oslo

T. 47 21 00 76 70


Finn P-Plass

Finn P-Plass

By/Sted:
Finn P-anlegg